Zorgzaam voor bewoners

Voor iedere bewoner wordt een persoonlijk plan opgesteld. Binnen 24 uur na binnenkomst worden daarin zaken als medicatie, dieet, primaire hulpvraag, een eerste contactpersoon en handelen bij calamiteiten vastgelegd. Daarna wordt binnen zes weken het persoonlijk plan verder aangevuld in samenspraak met de bewoner en diens naasten. Belangrijk is dat een bewoner (vertegenwoordiger) zich in zijn/haar eigen persoonlijk plan en de bijbehorende afspraken herkent. Ieder mens heeft eigen gewoonten, wensen en behoeften.

Rituelen zijn in ieders leven belangrijk, we zullen daar waar mogelijk aansluiten bij persoonlijke rituelen en die van het dorp. Daarnaast zullen we samen onze eigen Klosterhoaf rituelen vormgeven. Een streven van ons is om zoveel mogelijk samen te eten, om het familiegevoel te benadrukken. Mensen die meer behoefte aan privacy hebben, kunnen uiteraard in hun appartement eten. Ook familieleden zijn in overleg van harte welkom om aan te schuiven.

Wij sluiten zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld en het dagelijks leven van de bewoners. We letten daarbij vooral op wat er nog wél mogelijk is. Een positieve kijk op het leven.