Eind audit Stichting Perspekt

Stichting Perspekt heeft een eindaudit uitgevoerd bij Klosterhoaf. Met deze audit geeft Perspekt een onafhankelijke beoordeling over kwaliteit van zorg en ondernemerschap aan de hand van de prestaties uit het kwaliteitssysteem PREZO VV&T keurmerkschema voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap 2017 (01/07/17, versie 1). De audit verschaft daarnaast ontwikkelingsgerichte informatie voor Klosterhoaf en biedt waar nodig concrete handvatten voor verbetering.

Samenvatting bevindingen Eind Audit

Algemene conclusie
Op 8 februari 2024 heeft de eindaudit van Woonzorghuis Klosterhoaf plaatsgevonden. Klosterhoaf is een kleinschalige en zelfstandig organisatie waarin het leveren van welzijn en goede zorg onveranderd de drijfveer is van allen die werkzaam zijn binnen het huis. Dit heeft de auditor waargenomen gedurende de eindaudit en komt tot uiting in de belofte: ‘Ich zuuj diech’. Bewoners geven aan dat ze zichzelf kunnen zijn binnen Klosterhoaf en medewerkers vertellen dat ze aansluiten bij de wensen en behoeften maar ook bij de kwaliteiten van de bewoners. Een bewoner die de auditor heeft gesproken vertelt: “Ik woon hier graag, dit is mijn huis.”

Klosterhoaf is ingebed in het dorp Arcen en is echt onderdeel van de gemeenschap, zo heeft de auditor gezien en gehoord. Dit geeft een gemeenschaps- en familiegevoel waarin medewerkers, vrijwilligers, familieleden en vrienden van de bewoners een belangrijke rol spelen in het ‘thuis’ gevoel van de bewoners.Klosterhoaf heeft een nieuwe fase bereikt, de fase van bestendigheid.

Tijdens de eindaudit is gebleken dat Klosterhoaf voldoet aan de afspraken rondom het gebruik van het PREZO logo en keurmerk.

Complimenten
• Enthousiaste en betrokken medewerkers.
• Bewoners zien er tip top uit.
• Jullie maken de belofte ‘Ich zuuj dich’ helemaal waar.
• De visie Zorgzaam-Samen-Leven wordt in de dagelijkse praktijk geleefd binnen Klosterhoaf.

Aandachtspunten
• Geen uitdagingen geconstateerd