Audit Stichting Perspekt

Inleiding

Klosterhoaf heeft een initiële audit aangevraagd bij Stichting Perspekt. Met deze audit geeft Perspekt een onafhankelijke beoordeling over kwaliteit van zorg en ondernemerschap aan de hand van de prestaties uit het kwaliteitssysteem PREZO VVT ‘17 v1. De audit verschaft ontwikkelingsgerichte informatie voor Klosterhoaf en biedt waar nodig concrete handvatten voor verbetering. Bij een positief resultaat leidt de audit tot de toekenning van een keurmerk en opname in het keurmerkregister van Perspekt.

Aanleiding
Met de visie “Ik zie jou” zorgt Klosterhoaf voor een warm ’thuis’ en dat creëert u mede door een team van betrokken en gekwalificeerde medewerkers, 24 uur per dag, 7 dagen per week. In uw kleinschalige woonzorgvoorziening doet u er alles aan om de ‘normale’ levensstijl zoveel mogelijk te behouden. Alle nodige zorg en verpleging is voorhanden, maar ook de privacy en individuele behoeften staan hoog bij u in het vaandel met tevens oog voor de gemeenschapszin.

U heeft aangegeven het voorjaar op te willen gaan voor het PREZO VV&T 2017 keurmerk, waarin het werken met waarden centraal staat. Op basis van het PREZO werk- en denkmodel wilt u het kwaliteitssysteem van Klosterhoaf verder vorm en inhoud geven en op deze wijze beleid en ontwikkelingen tegen het licht kunnen houden. Door middel van een externe blik van een onafhankelijk kwaliteitsinstituut kunt u niet alleen de lerende organisatie versterken maar laat u tegelijkertijd zien dat u voldoet aan de geldende kwaliteitseisen door middel van een keurmerk.

Registratieadvies
Op 24 maart 2022 heeft er een initiële audit plaatsgevonden binnen Klosterhoaf, op basis van het keurmerkschema PREZO VVT ‘17 v1. De scope van de audit is Verblijf. De kerngegevens van dit organisatieonderdeel staan in bijlage 2. De audit is deels op alternatieve wijze uitgevoerd. Gebruikte hulpmiddelen zijn: MS Teams en de telefoon.

Behaalde prestaties
Klosterhoaf heeft 11 van de 11 prestatie(s) behaald. Hiermee voldoet Klosterhoaf aan het wegingskader van PREZO VV&T keurmerkschema voor
Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap 2017 (01/07/17, versie 1).

Advies
De voorzitter verklaart namens het auditteam dat op basis van de genomen steekproef met voldoende diepgang is getoetst. Daarom adviseert het auditteam de directeur/bestuurder van Perspekt om Klosterhoaf te voorzien van het PREZO VV&T gouden keurmerk in de zorg.

Vervolg
Na een positief registratiebesluit vindt er na 1 jaar een tussentijdse audit en na 2 jaar een eindaudit plaats. Tijdens deze audits toetst Perspekt de Pijlers en de genoemde aandachtspunten uit de voorgaande audits.

Samenvatting bevindingen

Algemene conclusie
In maart 2020 opende woonzorghuis Klosterhoaf zijn deuren en vlak daarna brak er corona uit. Inmiddels zijn we twee jaar verder en is er ongelooflijk veel gebeurd. In Klosterhoaf wonen er somatische bewoners en PG bewoners met elkaar. Op de brochure staat: “een veilige warme omgeving waar men zich thuis voelt” en dat is precies wat het auditteam heeft ervaren. Er is veel aandacht voor welzijn en uiterlijke verzorging. De vrijwilligers komen veelal uit het dorp en kennen vaak een aantal bewoners. Ook heeft het auditteam ervaren dat er veel wordt ingezet om bewoners onderdeel te laten blijven van de gemeenschap van Arcen. Naar het idee van het auditteam lukt dit goed. De beide zorgondernemers hebben veelvuldig contact met bewoners, medewerkers, vrijwilligers en familie en zijn nauw betrokken bij de dagelijkse gang van zaken. Klosterhoaf en zorgorganisatie Proteion werken samen in een strategisch partnerschap. Het auditteam heeft veel waardering voor de wijze waarop de kernwaarden: “Zorgzaam Samen Leven”, dagelijks worden geleefd. Het uitvoeren van de audit, deels op alternatieve wijze, met gebruik van de genoemde ICT middelen, heeft in voldoende mate bijgedragen aan de effectiviteit van de audit.

Complimenten
• Voor de wijze waarop de kernwaarden in de dagelijkse praktijk worden geleefd.
• Voor de wijze waarop er wordt ingezet om ervoor te zorgen dat bewoners zich onderdeel blijven voelen van de gemeenschap.
• Voor de wijze waarop de participatie van familie en de inzet van vrijwilligers in de praktijk wordt vormgegeven.

Aandachtspunten
Geen

Wilt u graag het hele rapport inzien? Stuur dan een mail naar welkom@klosterhoaf.nl

Enkele Quota’s uit het rapport:

Het auditteam complimenteert de organisatie voor de wijze waarop de uiterlijke verzorging van bewoners wordt aangeboden. De medewerker uiterlijke verzorging is vijf dagen in de week aanwezig. Bewoners kunnen bij haar onder andere terecht voor het wassen, inzetten van krulspelen en fohnen van hun haar, een gezichtsmassage , nagels knippen en lakken, make-up aanbrengen, het weghalen van een baard en een praatje. Bewoners maken hier veelvuldig gebruik van. Het auditteam heeft aan deze medewerker gezien dat ze dit werk met hart en ziel doet en met sprankelende ogen zegt ze: “als ik thuis ben dan denk ik, wanneer mag ik weer?”.


Het auditteam heeft geconstateerd dat medewerkers reflecteren op hun handelen. Medewerkers die het auditteam heeft gesproken geven unaniem aan dat het een “leuk team” is. Een bewoner die dit hoorde gaf aan: “dat kun je ook voelen, ze hebben veel plezier en er wordt gelachen, we lachen samen met de medewerkers”..

Cliëntervaring
Het auditteam is van mening dat bewoners en familie tevreden zijn over de geboden ondersteuning bij het onderhouden van sociale contacten en deelname aan de samenleving. Een reactie op Zorgkaart Nederland: “met de tafelschikking werd er ook gekeken aan welke tafel mijn moeder de meeste klik had met de andere bewoners”. De bewoners die het auditteam heeft gesproken geven aan tevreden te zijn over hun betrokkenheid bij de zorg en heel tevredenheid en blij met een vrijwillger die thuis soept kookt en deze dan komt brengen, met name de erwtensoep met kluif werd genoemd. Ook vertelden bewoners over de vele activiteiten die worden georganiseerd en waar zij aan deelnemen, zoals het koffiemoment 1 keer per week door een vrijwilliger waarbij er koffie wordt gedronken uit een echt Engels servies van porselein.