Stichting Vrienden van Klosterhoaf

Vrienden van Klosterhoaf is een zelfstandige Stichting met als doel het realiseren van projecten die niet binnen de reguliere budgetten van Klosterhoaf gerealiseerd kunnen worden. Deze projecten zijn bedoeld om iets extra’s toe te voegen aan het welbevinden van de bewoners van Klosterhoaf. Als het ware “de kers op de taart”. Denk aan glas in lood versiering ter verfraaiing van de “stilteruimte”, het realiseren van een zonwering voor de binnentuin, activiteiten enz. De Stichting ontvangt haar inkomsten uit giften, schenkingen, donaties en nalatenschappen van een groeiende groep mensen en bedrijven die het welzijn van de medemens belangrijk vinden.

Rekeningnummer is: NL15 RABO 0369 7633 00
Tenaamstelling is Stichting Vrienden van Klosterhoaf