Samenwerking

Proteion
Klosterhoaf in Arcen en zorgorganisatie Proteion werken samen in een strategisch partnerschap. We bundelen onze krachten en benutten elkaars sterkten. Zo realiseren we samen deze hoogwaardige, kleinschalige woonzorgvoorziening In Arcen, dicht bij de mensen en aansluitend op hun unieke wensen en behoeften. Klosterhoaf draagt bij aan ondernemerschap en vernieuwingskracht, Proteion voegt kennis, expertise en ondersteuning toe. Samen staan we garant voor professionele, hoogwaardige zorg- en dienstverlening en verenigen we het beste van twee werelden.

Klosterhoaf en Proteion werken onder meer samen op het gebied van zorginkoop, klantcontact, kwaliteits- en ICT-systemen, HRM, huisvesting en concerninkoop.

Zorgverleners
Om de gewenste en noodzakelijke zorg te bieden, werken we graag samen met zorgpartners in de directe omgeving zoals huisarts, apotheek, fysiotherapie, ergotherapie, podotherapie, logopedie en psychologie.

Algemene voorwaarden Proteion