Leven in Klosterhoaf betekent vooral zoveel mogelijk je eigen leven voortzetten. Gezien worden zoals je bent, omringd met zorgzame mensen, die oog hebben voor je eigenheid versus de behoefte om erbij te horen. Gezien worden en erbij horen zijn de pijlers van Klosterhoaf. We doen met ons team ons uiterste best om hier balans in te vinden voor alle bewoners, familieleden, medewerkers en vrijwilligers.